tải xuống video twitter trực tuyến

SaveTweetVid là một Twitter Video Downloader, một công cụ trực tuyến miễn phí để tải xuống và lưu video và GIF từ Twitter.

Bằng cách sử dụng trình tải xuống của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi và tải video Twitter sang các tệp mp4, mp3 và gif và tải xuống miễn phí - dịch vụ này hoạt động cho máy tính, máy tính bảng và thiết bị di động. bạn cần sao chép URL tweet và dán nó vào hộp văn bản trên. SaveTweetVid sẽ trích xuất các liên kết video Twitter từ tweet và bạn có thể lưu video hoặc âm thanh Twitter vào máy tính, Android hoặc iPhone.

Tại sao chọn trình chuyển đổi và tải xuống Twitter của chúng tôi để tải xuống các tệp mp4 / mp3 / gif của bạn? Dịch vụ của chúng tôi rất dễ sử dụng, nó không yêu cầu bất kỳ đăng ký hay phí nào và nó có sẵn bằng các ngôn ngữ khác nhau. SaveTweeVid chính xác là những gì bạn cần.

Làm thế nào để sử dụng Twitter Downloader?

  • 1. Dán liên kết của video bạn muốn tải xuống
  • 2. Nhấp vào nút "Tải xuống" để bắt đầu quá trình tải xuống
  • 3. Chọn định dạng mp4/mp3 bạn muốn tải xuống, sau đó nhấp vào nút "Tải xuống"